หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับ ปวช.

  > สาขางานยานยนต์

  > สาขางานไฟฟ้าดำลัง

  > สาขางานการบัญชี

  > สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ระดับ ปวส. 

  > สาขางานเทคนิคยานยนต์

  > สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

  > สาขางานการบัญชี

  > สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

  > สาขางานทรัพย์กรมนุษย์ 

 
ศูนย์การศึกษา

เรียนวันอาทิตย์
(เวลา 08:30 น. - 17:30 น.)

- วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

- ศูนย์การเรียนรู้วัดสังฆราขา

- ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบางกอกวิทยา

- ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนธัญบุรี 

- ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวัดแพรกษา 

- ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำหรุ 

- ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวัดยานนาวา 

- ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนศรีราชา

 

เรียนวันจันทร์ และวันพุธ

(เวลา 17:30 น. - 21:30 น.)

- ศูนย์การเรียนรู้อิมพีเรียลสำโรง
 
Visitors
 
ข่าวสาร


 
กิจกรรม

พิธีรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนีย์บัตรนักเรียน / นักศึกษา  ณ ห้อง Convention Hall (ชั้น 6) ห้างสรรพสินค้า อิมพิเรียลสำโรง สมุทรปราการ

และร่วมรับประทานอาหารงานเลี้ยงจบรุ่น ในงานได้รับความร่วมมือจากงานวก.บก. 4 ฝ่าย

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 55   
ณ ห้องConvention Hall  ชั้น 6 นักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้ารับการปฐมนิเทศ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ให้ความรู้และอบรมความคิดในนิยามการศึกษาใหม่

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 55
ณ ห้องConvention Hall ชั้น 6 นักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้ารับการปฐมนิเทศ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ให้ความรู้และอบรมความคิดในนิยามการศึกษาใหม่

 
ปฏิทินเทียบโอนประสบการณ์

 
Downlaod เอกสาร