หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ
   + งานหลักสูตรการเรียนการสอน

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
ศูนย์บ่มเพาะวิหกิจ...
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
สถานะสัญญาณ internet
 
ประกาศ


ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีวศึกษา จำนวน 6 สาขาวิชา 

Download ใบประกาศเกียรติบัตร (แยกตามประเภท)             

                ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

                ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านวัตกรรมซอฟต์แวร์ Software Innovation

                ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ 
 
กิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือ

พิธีลงนามความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการ (จำนวน 9 สถานประกอบการ) และโรงเรียนเครือข่าย ที่ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบสะสมหน่วยกิต (จำนวน 17 สถานศึกษา) 

ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ค่ายย่อยที่ 2 อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

และ อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

DVT Student Family Party 2016

บริษัท ซูมิโตโมอิเล็คตริกซินเตอร์ด คอมโพเนนท์ส (ที) จำกัด จัดกิจกรรม DVT Student Family Party 2016 โดยให้นักเรียน นักศึกษาที่ทำงานในระบบทวิภาคี เข้าร่วมกิจกรรมหลังจบปฏิบัติการฝึกอาชีพ 

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เข้าร่วมการประกวดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 25 สถานศึกษาขนาดเล็ก 

การแข่งขันทักษะวิชาไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาไฟฟ้ากำลัง ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่25 #ระดับชาติ 

"บางปะกงเกมส์" ครั้งที่ 16

การแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด "บางปะกงเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ธันเดอร์โดม วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

Co-funding

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องมือซ่อมตัวถังรถยนต์ ยี่ห้อ Provider" 

งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย

พณฯ ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย โดยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกงเข้าร่วมงาน และร่วมจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์เชิงพาณิชย์