หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 

="http:>

 
กิจกรรม
พิธีรับใบประกาศนืยบัตร นักศึกษาระบบเทียบโอน

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2557 วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีรับใบประกาศนีบบัตรวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ปี 2557 ณ หอประชุมลลาวดี

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักนักศึกษาระบบเทียบโอน เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2557 วิทยาลัยฯ จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ปี 57 ณ หอประชุมลลาวดี

ตรวจสุขภาพนักเรียนเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2557 วิทยาลัยฯ จัดให้นักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2557 ในระบบทวิภาคี ตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สอบวัดแววความรู้
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2557 
วิทยาลัยฯ จัดให้นักเรียน
เข้ารับการสอบวัดแววความรู้เพื่อเลือกสาขาวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2557 ในระบบทวิภาคี เพื่อเข้าศึกษาสายอาชีพที่นักเรียนถนัด
งานเลี้ยงผู้สำเร็จการศึกษา
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2557 
วิทยาลัยฯ จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์แด่ผู้สำเร็จการศึกษาในระบบเทียบโอนฯ ณ อาคารธันเดอร์โอม วก.บ.ก ตัเงแต่เวลา 18.00 น.
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
เมื่อวันที่ 6-8 พ.ค.2557 
วิทยาลัยฯ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน การเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปี 2557 
ทำบุญวิทยาลัยฯ
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2557 วก.บางปะกง ได้จัดการทำบุญอาคารกอำนวยการและเจิมแผ่นศิลาเลิศอาคารเพื่อเป็นสิริมงคล แก่บุคลกรทางการศึกษาทุกท่าน

กิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 57 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 57
วก.บางปะกงได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
ได้รับเกียติจาก ผู้สูงอายุ อำเภอบางปะกง 

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา  เมื่อวันที่ 20 มี.ค.57 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2556 ระดับปวช. และปวส. ในระบบ ปกติ ได้รับเกียติจาก ผอ. เฉลิมพล จิตตะปะสาทะ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ระบบทวิภาคี ร่วมกับ บริษัทซูมิตูโม่ จำกัด 
จนได้รับรางวัลเชิญชูเกียรติระดับ 5 ดาว 
 
รับรองมาตารฐานการศึกษา
 
Section Layout
 
Visitors
OK