หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 


 
กิจกรรม
ทำบุญวิทยาลัยฯ
เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2557 วก.บางปะกง ได้จัดการทำบุญอาคารกอำนวยการและเจิมแผ่นศิลาเลิศอาคารเพื่อเป็นสิริมงคล แก่บุคลกรทางการศึกษาทุกท่าน

กิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 57 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 57
วก.บางปะกงได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
ได้รับเกียติจาก ผู้สูงอายุ อำเภอบางปะกง 

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา  เมื่อวันที่ 20 มี.ค.57 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2556 ระดับปวช. และปวส. ในระบบ ปกติ ได้รับเกียติจาก ผอ. เฉลิมพล จิตตะปะสาทะ

ตอนรับผู้บริหารใหม่วก.บางปะกง 
เมื่อวันที่ 17 มี.ค.57 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานต้อนรับท่านรองฯอำนวย เหิมขุนทด และรองฯฐิรนันท์ มณีรัตน์

การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับจังหวัด 

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน เมื่อวันที่ 19 พ.ย.56 ประเภทเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝีมือ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ระบบทวิภาคี ร่วมกับ บริษัทซูมิตูโม่ จำกัด 
จนได้รับรางวัลเชิญชูเกียรติระดับ 5 ดาว 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยพระบรรยายพระคุณเจ้าพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (พระมหาสมปอง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 อาคารอำนวยการ หอประชุมลีลาวดีชั้น 2 

ระบบอาชีวภาคีสู่ความเป็นเลิศระดับภาค วิทยาลัยฯ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพระบบการประเมินอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับภาคตะวันออก แลกรุงเทพมหานคร ได้ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว

บา coyนักกีฬาตะกร้อวิทยาลัยเข้าเข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ
"บางแสน เกมส์" ครั้งที่ 8 
ปนะเภทเซปักตระกร้อชุด ทีมชายระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคมา 2556 ณ สนามกีฬาสถายันพลศึกษา

พิธีไหว้ครูนักศึกษา 2556 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556  ให้กับนักเรียน นักศึกษา เทียบโอนและประสบการณ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 โดยได้รับเกียรติ์จากท่านผู้อำนวยการนายเฉลิมพล จิตตะปะสาทะ

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตัวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ประเภทวอลเลย์บอลหญิง
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เมื่อวันที่ 11 -17 ก.ค.2556
ณ สนามกีฬา มหาลัย วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตัวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ประเภทเซปักตระกร้อ 
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
(ประเภททีมชุด)เมื่อวันที่
11 -17 ก.ค. 2556
ณ สนามกีฬา มหาลัย วิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 
รับรองมาตารฐานการศึกษา
 
Visitors