หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 

="http:>

 
กิจกรรม

ประเมินกลุ่มเทียบโอนฯ 2557
คณะกรรมการประเมินจัดการเรียนการรสอน กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เข้าตรวจประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหาคร เมื่อวันจัทร์ที่ 25 ส.ค. 57 ณ ห้องประชุมคลอเดียร์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.. 

โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
เมื่อวันที่ 26-30 สิงหาคม 2557 หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางปะกง ร่วมกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดกิจกรรมชุมชนปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA โดยจัด ณ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง และหมู่บ้านในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีชุมชน และนักศึกษาวิทยาลัยกาอาชีพบางปะกงเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมชมรมวิชาชีพช่างยนต์
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

โครงการโตไปไม่โกง 2557
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โตไปไม่โกง) ภายใต้โครงการอาชีวะรวมพลังสร้างสรรค์ ยึดมั่นทำความดี หลีกหนีคอรัปชั่น เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติ์จาก ว่าที่ ร.ท.สมภพ เพชรพระประเสริฐ์พิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 2557
พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินันาถ โดยจัดเมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 โดยกิจกรรมตักบาตรอาหารแห่ง และวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ์ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.. 

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-Cop 2557 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้ดำเนินการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 2557 โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา

อบรมเพื่อนใจวัยรุ่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนใจวัยรุ่น
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง "กิจกรรมสร้างสุข" ซึ่งหน่วยงานภาครัฐให้ความรู้ และรับฟังปัญหา แนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เสี่ยงวัยรุ่น
พิธีงานประชุมวิชาการองค์การฯ 

องค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติ์จากท่านผู้อำนวยการวิฯนายเฉลิมพล จิตตะปะสาทะเป็นประธานเปิดงาน

แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2558- 2562
เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและสมาฉันท์ โดยได้รับเกียรติ์จากท่าน ดร.จุริทร์ มิลินทสูต เป็นวิทยากรจัดทำแผน

กิจกรรม 108 อาชีพ
องค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยได้จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2557 จึงจัดกิจกรรมบูรณาการ 108 อาชีพ เข้าร่วมภายในงาน โดยมีวิทยาลัยฯ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาเข้าร่วมจัดบูท 108 อาชีพ พร้อมเพียงกัน
อาชีวะแปดริ้วเกมส์ ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ สนามธันเดอร์โดม วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง โดยได้รับเกียนติ์จากท่านณรงค์ เกษตรภิบาล เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
 
รับรองมาตารฐานการศึกษา
 
Visitors
OK