ผู้อำนวยการ

 นายพิรุฬห์  วิริยะประกอบ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 
หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
แผนกวิชา
 
สถานะสัญญาณ internet
 
Facebook Fanpage
 
Visitors
 

 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เรื่อง เอกสารเรียนฟรี 15 ปี

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เรื่อง รายละเอียดการชำระเงิน รุ่น 31

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกงประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประกาศ


ประกาศ


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E๐๐๑/๒๕๖๔


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E๐๐๒/๒๕๖๔
การซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (ยานยนต์ไฟฟ้า)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ
ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ


ประกาศ

ประกาศ
 
สารสนเทศ
พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์
ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
 
สมัครเรียน ออนไลน์
 (ปกติ-ทวิภาคี)
 
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 
แหล่งงาน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  41 หมู่ที่ 3 ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130  โทร.038-570 333
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  41 หมู่ที่ 3 ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130  โทร.038-570-333  โทรสาร.038-570-885