ผู้อำนวยการ

 นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 
หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ
   + งานหลักสูตรการเรียนการสอน
   + งานเทียบโอนความรู้และฯ

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
แผนกวิชา
 
ศูนย์บ่มเพาะวิหกิจ...
 
สถานะสัญญาณ internet
 
กิจกรรม

นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง นายนพพร ก๊กเฮง รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครูอาจารย์ นำกระเช้าเข้ามอบสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อาวุโส ผู้นำชุมชน ในเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง วันที่ 29 ธันวาคม 2559

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งศูนย์บริการตรวจเช็ครถยนต์ เทศกาลปีใหม่ ณ จุดพักรถมอเตอร์เวย์ ฝั่งขาเข้าชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 8.30 ถึง 24.00 น
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงจัดกิจกรรม Merry'X Mas Style Thailand 2017 ให้นักเรียนนักศึกษา ระบบทวิภาคี เพื่อสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ครูอาจารย์และวิทยาลัยฯ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควต้า ประจำปีการศึกษา 2560

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควต้า ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

- เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา(Excellent Model School) จำนวน 12 รายการ อ่านรายละเอียด

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ E๐๐๒/๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด

                           - เอกสาร คุณลักษณะครุภัณฑ์ อ่านรายละเอียด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

- เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบทดลองระบบโรงงานอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อ่านรายละเอียด

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ E๐๐๓/๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด

                           - เอกสาร คุณลักษณะครุภัณฑ์ อ่านรายละเอียด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

- เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์สำหรับกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา(Excellent Model School) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อ่านรายละเอียด

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)                            เลขที่ E๐๐๔/๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด

                           - เอกสาร คุณลักษณะครุภัณฑ์ อ่านรายละเอียด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่ง นักการภารโรง(ชาย)
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศวิทยาการอาชีพบางปะกง
เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอนุชน 2560" id = "_img_1492487858690" keepRatio = "true" />

- รายละเอียดการรับสมัคร Download

- ใบสมัคร Download

- ผลงานที่ได้รับรางวัล 2550-2559
 
Facebook Fanpage
 
Facebook Fanpage
 
Visitors