ผู้อำนวยการ

 นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 
หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ
   + งานหลักสูตรการเรียนการสอน
   + งานเทียบโอนความรู้และฯ

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
แผนกวิชา
 
ศูนย์บ่มเพาะวิหกิจ...
 
สถานะสัญญาณ internet
 
กิจกรรม

นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง นายนพพร ก๊กเฮง รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครูอาจารย์ นำกระเช้าเข้ามอบสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อาวุโส ผู้นำชุมชน ในเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง วันที่ 29 ธันวาคม 2559

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งศูนย์บริการตรวจเช็ครถยนต์ เทศกาลปีใหม่ ณ จุดพักรถมอเตอร์เวย์ ฝั่งขาเข้าชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 8.30 ถึง 24.00 น
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงจัดกิจกรรม Merry'X Mas Style Thailand 2017 ให้นักเรียนนักศึกษา ระบบทวิภาคี เพื่อสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ครูอาจารย์และวิทยาลัยฯ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควต้า ประจำปีการศึกษา 2560

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควต้า ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียด
 
ประกาศ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งธุรการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 

 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลเครื่องซีเอ็นซี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลเครื่องซีเอ็นซี

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
สาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ 
ตำแหน่งเลขานุการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีวศึกษา อ่านรายละเอียด

เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีวศึกษา อ่านรายละเอียด

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีวศึกษา อ่านรายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ตำแหน่งเลขานุการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
อ่านรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานการบัญชี 
อ่านรายละเอียด 


ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเลขานุการ 
อ่านรายละเอียด 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์ 


ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีวศึกษา จำนวน 6 สาขาวิชา

 
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
Facebook Fanpage
 
Facebook Fanpage
 
Visitors