ผู้อำนวยการ

 นายพิรุฬห์  วิริยะประกอบ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 
หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
แผนกวิชา
 
สถานะสัญญาณ internet
 
Facebook Fanpage
 
Visitors
 

 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประกาศ


ประกาศ


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E๐๐๑/๒๕๖๔


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E๐๐๒/๒๕๖๔
การซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (ยานยนต์ไฟฟ้า)


ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ
ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ


ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

 
สารสนเทศ
ระบบบริหารสถานศึกษา
ศธ.02 ออนไลน์
 
สมัครเรียน ออนไลน์
 (ปกติ-ทวิภาคี)
 
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 
แหล่งงาน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  41 หมู่ที่ 3 ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130  โทร.038-570 333  โทรสาร.038-570 885