- ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา                                    
  - ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา                                    
  - ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา                                    
 
Section Layout 3
  - ข้อมูลบุคลากร                                     
  - ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา                           
  - ข้อมูลประวัติวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง    
   - ข้อมูลบุคลากร