ผู้อำนวยการ

 นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
 
หน่วยงานภายใน

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร


 ฝ่ายวิชาการ

 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน..

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
แผนกวิชา
 
สถานะสัญญาณ internet
 
Facebook Fanpage
 
Visitors
 

 
ประชาสัมพันธ์
H

ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ


H

ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะประกาศ
ประกวดราคาซื้อ  ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์ใฮบริดจ์แบบจำลองภาระการทำงานของระบบ ชุดโปรแกรมเรียนรู้และแบบฝึกหัดระบบไฟฟ้า ชุดฝึกระบบเบรครถไฟฟ้า และชุดฝึกเครื่องปรับอากาศรถไฟฟ้า ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

ร่างประกาศ  การประกวดราคาซื้อ  ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์ใฮบริดจ์แบบจำลองภาระการทำงานของระบบ ชุดโปรแกรมเรียนรู้และแบบฝึกหัดระบบไฟฟ้า ชุดฝึกระบบเบรครถไฟฟ้า และชุดฝึกเครื่องปรับอากาศรถไฟฟ้า ของวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ
 
สารสนเทศ
 
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง


 
Section Layout 1

 
แหล่งงาน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  41 หมู่ที่ 3 ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24130  โทร.038-570 333